Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов” – Велинград

Основан на 15.09.1975г. като средно професионално-техническо училище с предмет на дейност: подготовка на кадри за сферата на общественото хранене. През 1995г. се преобразува в ТИТ ”Ал. Константинов”. Техникумът разполага с добре оборудвани кабинети по информатика и чужди езици. В момента се разработва проект за кабинет по икономика и счетоводство. Училището разполага с две работилници за готвачите и една за сладкарите. До този момент има следните специалности: “Технология и мениджмънт в производството и обслужване в ЗХ”, “Счетоводна отчетност”, “Мениджмънт в хотелиерството”, две паралелки след седми клас, с пет годишен курс на обучение. Едната е с интензивно обучение на английски език, а другата е по българо-австрийски проект, с усилено изучаване на немски език.

Все още няма коментари.

Leave a Reply