СУ “Васил Левски” гр. Велинград

СУ “Васил Левски”

гр. Велинград

ул.”Кристал” 10

За контакти  тел.: 0359 5 44 65

Средно училище “Васил Левски” е училище, в което се обучават около 650  ученика от първи до единадесети клас. От една година училището работи по Програма “Стъпка по стъпка” в първи клас, а от 1994г. осъществява ранно чуждоезиково обучение. Училището сътрудничи с Корпуса на мира и вече трета година преподавател от САЩ работи в профилираните паралелки. Поддържа се постоянен контакт с Пресслужбата на Британския съвет. През м. ноември 1999 г. двама представители на училището участваха във Втора международна конференция в Битоля, Македония на Програмата “I*EARN”. СУ”Васил Левски” е координатор на Проекта “Туристически маршрути и природни феномени на Балканите”. В тази връзка то си сътрудничи с Център за Бизнес и Информация във Велинград и осъществява туристически връзки чрез Интернет. Учениците изучаващи френски ез. активно участват в работата на Сдружението с нестопанска цел “Приятели на Франция”, което функционира на територията на Общината. Осъществен е контакт с Алианс Франсез в София и Пловдив, както и E-mail връзка с преподавател в Дижонския университет Жан Пол Офран. Училището има желание да обменя информация,  да осъществи контакти с училища в страната и чужбина по темите:  1. “Туризъм” 2. “Екология” 3. Усъвършенстване на ранното чуждоезиково обучение.

Все още няма коментари.

Leave a Reply