СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Велинград

СУ “Св. св. Кирил и Методий”

гр. Велинград

ул.”Юндола” 35

За контакти тел.: 0359 5 23 08

Открито е през 1889г., в него се обучават около 800 ученика от І до ХІ клас и две групи в полудневна градина, в общо 36 паралелки Освен класическите методи и форми на обучение се прилагат нови и съвременни такива, които се основават на активното участие и позиция на ученика като обект и субект в учебния процес едновременно. Приоритети в дейността на училището са: чуждоезиково обучение и обучение по информатика и информационни технологии.

Училището има желание да обменя информация, да осъществи контакти с училища в страната и чужбина по темите:

1. “Екология и здраве”

2. “Общество и личност”

3. “Правата на детето в демократично общество”

Все още няма коментари.

Leave a Reply