РЕШЕНИЕ №218

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.06.07г., протокол №10.

 

ОТНОСНО: Приемане на Призив-обръщение.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

0

15

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

Приема ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ към жителите на град Велинград за привеждането му в приветлив вид.

Приложение: ПРИЗИВ.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply