Сесия 2006-11-30

 1. Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Ромил Попов. РЕШЕНИЕ 413
 2. Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Юлиан В.Калъчев. РЕШЕНИЕ 414
 3. Изменение и допълнение на Решение №401/26.10.06г.върнато за преразглеждане от Областен управител. РЕШЕНИЕ 415
 4. Обявяване конкурс за избор на Управител на “Стройком”ЕООД. РЕШЕНИЕ 416
 5. Създаване на нова ал.6 към чл.29 от Наредба №1. РЕШЕНИЕ 417
 6. Приемане на Стратегия за развитие на соц.услуги и Правилник за дейността на Обществения съвет за соц.дейности в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 418
 7. Участие на Община Велинград в Програмата “Хеттрик” на БФС за изграждане на четири броя футболни игрища. РЕШЕНИЕ 419
 8. Финансово подпомагане за издръжката на ОНЧ”В.Левски”-Велинград. РЕШЕНИЕ 420
 9. Завишаване на субсидия за Домашен социален патронаж. РЕШЕНИЕ 421
 10. Промяна на улична регулация в кв.2 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ422 
 11. Попълване на кадастъра в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 423
 12. Частично изменение на плана в кв.88 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 424
 13. Попълване на кад.план с верни имотни граници в кв.1432 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 425
 14. Попълване на кад. план в кв.439 – кв.Анезица. РЕШЕНИЕ 426
 15. Частично изменение на плана за регулация в кв.658 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 427
 16. Поставяне на рекламен билборд на входната артерия на града. РЕШЕНИЕ 428
 17. Замяна на земеделска земя в м.”Сесловица” в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 429
 18. Утвърждаване на оценка за имот в кв.237 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 430
 19. Определяне временна междуобщинска  таксиметрова стоянка. РЕШЕНИЕ 431
 20. Изместване на ел.провод в землището на с.Побит камък.; РЕШЕНИЕ 432
 21. Ликвидиране на съсобственост в кв.142 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 433
 22. Отпускане на 8хил.лв. за изработване на проект за с.Чолаково. РЕШЕНИЕ 434
 23. Възмездно удължаване на срок за ОПС в кв.75а. РЕШЕНИЕ 435
 24. Образуване на ново петно за временно преместваемо съоръжение-павилион на бул.”Хан Аспарух”..РЕШЕНИЕ 436
 25. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез таен търг на обект находящ се на “Кооперативен пазар”. РЕШЕНИЕ 437
 26. Даване съгласие за частично изменение на плана за регулация в кв.107 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 438
 27. Проучване и проектиране за прокопаване на бул.”Съединение”. РЕШЕНИЕ 439
 28. Отпускане на персонална пенсия. РЕШЕНИЕ 440
 29. Отпускане на 2хил.лв. за ДЦДМУ. РЕШЕНИЕ 441
 30. Отпускане на 1444лв. за ДЦДМУ. РЕШЕНИЕ 442
 31. Изменение на  решение №336/2006г. РЕШЕНИЕ 443
 32. Изготвяне на писмо до Министерство на околната среда и водите.
 33. Отваряне на ул.”Евлоги Георгиев”.
 34. Уведомяване на общинските съветници за решения на ПОС.
 35. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply