Сесия 2006-05-25

 1. Прекратяване правомощията на Управителя на “МБАЛ-Велинград”ЕООД и избор на ВрИД управител. РЕШЕНИЕ 186РЕШЕНИЕ 187
 2. Определяне представители на Община Велинград в общото събрание на АРР. РЕШЕНИЕ 188
 3. Предложение за промяна на туристическа такса. РЕШЕНИЕ 189
 4. Частична промяна в структурата на ОбА. РЕШЕНИЕ 190
 5. Промяна на Решение 105/30.03.06 , обект р-т ‘Мираж’.  РЕШЕНИЕ 191
 6. Конкурс за отдаване под наем на помещения в кв.47-Сърница и петно №9, кв.226 Велинград.РЕШЕНИЕ 192
 7. Удължаване срока на договор за отдаване под наем на търг.площ в кв.47 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 193
 8. Конкурс за продажба на имот №028049-ЧОС,м.’Фроловското’ с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 194
 9. Замяна на металообработващи машини, собственост на у-ще ‘Кирил и Методий’      гр. Сърница. РЕШЕНИЕ 195
 10. Изменение и допълнение на Решение 92/16.02.04г., относно цени за ползване на земеделски земи. РЕШЕНИЕ 196
 11. Замяна на земи ДГФ със земи ОГФ във вилна зона ‘Черновръх’ /Каратепе/. РЕШЕНИЕ 197
 12. Учредяване възмездно право на строеж в УПИ ІХ-общ., кв.17 с.Побит камък. РЕШЕНИЕ 198
 13. Одобряване на 3 бр.петна за временни гаражи, кв.383, блок ‘Родопи’. РЕШЕНИЕ 199
 14. Удължаване срока на Договор 76/22.03.06г. за ползване на земеделска земя от Силвана Асенова в м. ‘Връкльовица’, Велинград. РЕШЕНИЕ 200
 15. Ликвидиране на съсобственост в УПИ V-297, кв.37 Сърница.  РЕШЕНИЕ 201
 16. ЧИ на ПР на част от кв.28 и образуване на нови УПИ в с.Юндола. РЕШЕНИЕ 202
 17. Попълване на кад.план с част от имот пл.7212 , кв.344 Велинград. РЕШЕНИЕ 203
 18. Изменение на кад.план за имот пл.7689, кв.374 Велинград. РЕШЕНИЕ 204
 19. Изменение на улична регулация в кв. 440 и кв.225 Велинград. РЕШЕНИЕ 205
 20. Промяна на улична регулация в кв.380 Велинград. РЕШЕНИЕ 206
 21. ЧИ на ПР, образуване на два нови УПИ  и две улици-тупик, кв.75 Велинград. РЕШЕНИЕ 207
 22. ЧИ на улична регулация на пътя Велинград-Якоруда, обхват централно кръстовище с.Юндола. РЕШЕНИЕ 208
 23. Предложение за отваряне на улицата пред складовите помещения на Общински пазар. РЕШЕНИЕ 209
 24. Продажба чрез конкурс на земеделска земя, имот №297110 в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 210
 25. Отпускане на персонална пенсия на Цвета Тумбева, Велинград. РЕШЕНИЕ 211
 26. Отпускане на финансова помощ на служител от ОА. РЕШЕНИЕ 212
 27. Замяна на ОПС в “Каратепе”. РЕШЕНИЕ 213
 28. Промяна в бюджета на ОДЗ “Слънчице”. РЕШЕНИЕ 214
 29. Предложение за промяна в Програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ 215
 30. Обособяване на ново петно на “Централен минерален плаж”. РЕШЕНИЕ 216
 31. Добив на дървесина от Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 217
 32. Даване съгласие за участие в проект. РЕШЕНИЕ 218
 33. Приемане на декларация в защита на общински съветник. РЕШЕНИЕ 219
Все още няма коментари.

Leave a Reply