Сесия 2005-02-14

         1.Приемане отчета на бюджета на Община Велинград за 2004г. РЕШЕНИЕ 41

         2.Приемане на бюджета на Община Велинград за 2005г. и Програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ 42РЕШЕНИЕ 43РЕШЕНИЕ 44

         3.Отпускане на парична помощ. РЕШЕНИЕ 45

         4.Гласуване на средства за Общински план за развитие. РЕШЕНИЕ 46

         5.Питания.

Все още няма коментари.

Leave a Reply