РЕШЕНИЕ №429

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО:Съдебни заседатели

На основание чл. и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Все още няма коментари.

Leave a Reply