Сесия 2008-11-17

  1. Оспорване на Решение №441/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №468
  2. Оспорване на Решение №462/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №469
  3. Оспорване на Решение №463/30.10.08г. на Общински съвет – Велинград от Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №470
Все още няма коментари.

Leave a Reply