Сесия 2011-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

26.08.

1.Поставени допълнителни изисквания към Агенция за социално подпомагане за допълване на проектния афиш по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие по схема ВG 161 РО 001.1-03/2008 година.

РЕШЕНИЕ №235

РЕШЕНИЕ №236
Коментарите са изключени!