Програма и стратегия за управление и разпореждане с имоти

Програма за  управление и разпореждане – общинска собственост е община

Велинград  през 2012 година тук

Стратегия  за  управление и разпореждане – общинска собственост е община

Велинград  през  периода 2012 – 2015  година тук

Все още няма коментари.

Leave a Reply