Заместник-кметове на община Велинград


 АТАНАС  ПАЛИГОРОВ

Ресорите които зам.- кмет Атанас Палигоров ръководи:.

 • Обществени поръчки;
 • Европроекти; 
 • Бюджетни икономически дейности;
 • Общински предприятия и общински дружества;
 • Структура на общината;
 • Управление при бедствия и кризи;
 • Туризъм.

 

СВЕТЛА ТОМОВА 

     

Ресорите които зам.- кмет Светла Томова ръководи:
 •  Екология;
 • Чистота;
 • Общинска собственост;
 • Гори;
 • Земи;
 • Управление при бедствия и кризи;
 • Транспорт;
 • Води – питейни и минерални;
 • Техническа инфраструктура;
 • Строителство.

ИСМАИЛ  МОЛЛОВ

  .

  .Ресорите за които зам. кмет Исмаил Моллов ще ръководи:
 • спорт;
 • обществен ред и сигурност;
 • етнически и демографски въпроси;
 • образование;
 • култура;
 • вероизповедания;
 • социални проекти.
Коментарите са изключени!