Председател на Общински съвет Велинград

 
 

ЛЮБОМИР  МАТЕЕВ ПЕРЧИНКОВ

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 17.02.1990Г.

С.ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1997г. -  2005г. – ОУ ”Методий  Драгинов”, с. Драгиново – основно образование

2005г. –2009г. -  93 СОУ „Александър Теодоров – Балан”, София – средно  образование, Профил: Хуманитарна журналистика

2011г.-  2014г.  – МТ&М Колеж по маркетинг, мениджмънт и предприемачество София, специалност: Маркетинг

2014г. – 2019г. -  ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград  специалност: Международни отношения

ТРУДОВ СТАЖ: 

2013г. -  2014г. – Управител „Сияние 7”  ЕООД

2014г. –  2019г. -  Управител „Амос Спорт” ЕАД, с.Драгиново

2011г. – до  момента – Общински съветник в ОбС- Велинград

2015г. – до момента -  Председател на общинската структура на  МГЕРБ Велинград

2015г. – 25.03.2021г. -  Зам.-председател на ОбС-Велинград

25.03.2021г.  – Избран за Председател на ОбС – Велинград  (Решение №125/25.03.21г., Протокол №5)

 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 7 
Гл. специалист Общински съвет: Соня Стриглева 
Гл. специалист Общински съвет: Милка Станудина, тел: (0 )359 /5-16-95
 
Председателя на съвета: 
1.    Свиква съвета на заседание;
2.    Ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3.    Ръководи заседанията на съвета;
4.    Координира работата на постоянните комисии;
5.    Подпомага съветниците в тяхната дейност;
6.    Представлява съвета пред външни лица и организации.
 
 

Община Велинград, стая № 7, тел: (0 )359 /5-16-95

Приемен ден СРЯДА 13:00 – 15:00 ч.

Коментарите са изключени!