Заместник – председатели на Общински съвет – Велинград

Заместник – председател на Общински съвет – Велинград

Идрис Мустафа Пашалиев

 
Заместник – председател на Общински съвет – Велинград
Венко Илиев Бозев
 
 
 
Заместник – председател на Общински съвет – Велинград
 
 
 
 
 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 6, тел: (0 )359 /5-16-95
Коментарите са изключени!