Контакти

  Телефонни номераКод на вид плащане

Адрес:

гр. Велинград, п.к. 4600, Община Велинград

област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух” N: 35

БУЛСТАТ 000351580

e-mail: obshtina@velingrad.bg

Факс на Община Велинград: + 359 (0) 359 /54341

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544

BIC: SOMBBGSF

 

Коментарите са изключени!