Балнеоложки свойства на минералните води находище за – “с. Драгиново”

1.Балнеоложка оценка № 34 – сондаж № 1 Драгиново

2. Балнеоложка оценка № 35 – сондаж № 2 Драгиново

3. Балнеоложка оценка № 36 – сондаж № 5 Драгиново

4.Балнеоложка оценка № 37 – сондаж № 13 Драгиново

Коментарите са изключени!