Териториални органи на изпълнителната власт

Кмет на община Велинград
Заместник-кметове на община Велинград
Секретар на Община Велинград
Кметове на кметства
Кметски наместници
Оспорени решения на Общински съвет, съдебни решения
Коментарите са изключени!