Представителни групи

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ В ОбС – ВЕЛИНГРАД

ПГ “ГЕРБ”

Цветанка Попова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ „ГЕРБ”

Боян  Бозьов

ПГ „ГЕРБ”

Евгени Янкулов

ПГ „ГЕРБ”

Елисавета Сариева

ПГ „ГЕРБ”

Емил Моллов

ПГ „ГЕРБ”

Иван Пукнев

ПГ „ГЕРБ”

Идрис Пашалиев

ПГ „ГЕРБ”

Ирина Филипова

ПГ „ГЕРБ”

Любомир Перчинков

ПГ „ГЕРБ”

Сашка Маврикова

ПГ „ГЕРБ”

Богдана Пашева

ПГ „ГЕРБ”

ПГ “ДПС”

Али Тебер

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ‘ДПС’

Злати Льотин

ПГ ‘ДПС’

Искрен Тюфекчиев

ПГ ‘ДПС’

Мустафа Еюпов

ПГ ‘ДПС’

Пламен Хаджиев

ПГ ‘ДПС’

Пламен Влакнов

ПГ ‘ДПС’

ПГ ‘Глас за Велинград’

Тодор Ушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ‘Глас за Велинград’

Костадин Паунов

ПГ ‘Глас за Велинград’

Красимир Джиханов

ПГ ‘Глас за Велинград’

Антонио Велев

ПГ ‘Глас за Велинград’

ПГ ‘ЗНС’

Александър Георгиев Даскалов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ’ЗНС’

 Валери Костадинов Ачев

 ПГ ’ЗНС’

ПГ ’БСП за България’

 
Георги Василев Янчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ”БСП за България”

Венко Илиев Бозев

 ПГ ”БСП за България”

ПГ ’БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД’

Пламен Георгиев Мавров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ‘БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД’

Рахим Али Енгяк

  ПГ ‘БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД’

 
Коментарите са изключени!