ИСМАИЛ МОЛЛОВ

Заместник- кмет Исмаил Моллов

 

Роден:

13 септември 1976

Семейно положение:

Женен с две деца

Образование:

1998-2002 г. Бакалавър със специалност „История” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

2005-2008г. Магистър със специалност „Английска филология” в ПУ„Паисий Хилендарски”

Чужди езици: Владее писмено и говоримо английски език.

Професионален опит:

2004-2017г. Преподавател в СУ „Христо Смирненски” с. Света Петка

2013-2015г. Зам.-директор на СУ „Христо Смирненски” с. Света Петка

2007-2015г. Общински съветник в  ОбС Велинград

Ресорите за които зам. кмет Исмаил Моллов ще ръководи:

  • спорт;
  • обществен ред и сигурност;
  • етнически и демографски въпроси;
  • образование;
  • култура;
  • вероизповедания;
  • социални проекти.
Коментарите са изключени!