Програма на Общински съвет Велинград

ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА  2021г.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА  2020Г.

Коментарите са изключени!