СВЕТЛА ТОМОВА

Заместник кмет – Светла Томова

Родена:

22  Август  1971 г.

Семейно положение:

Омъжена с две деца

Образование:

От 2011г. -  2013г. – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов – Магистър по икономика

Чужди езици:

Владее писмено и говоримо английски

Професионален опит :

От 22 .05.2015г. до 14.12.2015г. – „Орфей клуб уелнес“АД – Център Велинград, гр.Пловдив -Член на СД

От 01 .01.2014г. до 22.05.2015г. – „Орфей клуб уелнес“АД – Център Велинград, гр.Пловдив - Регионален мениджър

От 06.06.2004г. до 01.01.2014г. – Орфей клуб уелнес“АД – Център Велинград, гр.Пловдив - Търговски пълномощник

От 17.12.1990г. до 15.04.2004г. – Община  Велинград - Ст. специалист „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Ресорите които зам. кмет Светла Томова ще ръководи:

  •  Екология;
  • Чистота;
  • Общинска собственост;
  • Гори;
  • Земи;
  • Управление при бедствия и кризи;
  • Транспорт;
  • Води – питейни и минерални;
  • Техническа инфраструктура;
  • Строителство.
Коментарите са изключени!