Кметове на Велинград

С Постановление №4 от 28 януари 1948г. на Министерски съвет селата Лъджене, Каменица и Чепино, Пазарджишка околия, са обединени в едно селище, което е провъзгласено за град под името Велинград.

С Постановление на Министерски съвет №549/06 март 1950г. Велинград е обявен за курорт с национално значение.

С Указ № 2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Народна Република България е създадена Велинградска община със седалище Велинград. По този указ в състава се включват: гр. Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Кандови, с. Всемирци, с. Долна Дъбева, с. Алендарова, с. Пашови, с. Цветино, с. Кръстава, с. Абланица, с. Горна Дъбева, с. Рохлева, с. Биркова, с. Враненци, с. Чолакова, с. Горна Биркова, с. Бутрева, с. Бозьова.

С Решение №641/12.09.2003г. на Министерски съвет населено място Сърница е обявено за град.

            По – долу ще намерите имената на хората, на които през различните години давахме кредит на доверие по време на избори. Те изградиха облика на нашата община с решенията, които взимаха по време на мандата си.

Кметове на кметство Велинград и община Велинград
Тодор Иванов Ямаков             12.IV.1948-01.III.1949
Васил Василев Гилин              01.III.1949-13.IX.1950
Васил Димитров Шулев           13.IX.1950-01.I.1952
Асен Александров Бозаджиев 01.I.1952-31.XII.1952
Тодор Пеев Пеев                      31.XII.1952-19.II.1959
Никола Спасов Кондев             01.IV.1959-20.I.1964
                                                   01.IV.1979-14.XII.1983
Георги Димитров Шулев          20.I.1964-31.XII.1970
Георги Петров Шуманов          27.I.1971-01.IV.1979
Михаил Иванов Алексиев        14.XII.1983-01.VI.1987
Филип Иванов Филипов           01.VII.1987-02.XI.1990
Владо Костадинов Стоенчев   26.XI.1991-11.VIII.1995
Георги Велев Аврамов             02.XI.1990-26.XI.1991
                                                   29.X.1995-31.X.1999
д-р Цветан Илиев Дафов        01.XI.1999-10.XI.2003
Ангел Николов Топорчев ВРИД 10.11.2003-28.1.2004
Фидел Диимитров Беев           27.I.2004-18.VI.2004
Стоян Атанасов Дулев   ВРИД 28.VI.2004-27.XII.2004
Атанас Петров Водев     ВРИД 28.12.2004-17.01.2005
Таня Ангелова Гончева  ВРИД 17.01.2005-21.02.2005
Атанас Петров Водев     ВРИД 22.02.2005-03.10.2005
Стоян Атанасов Дулев              04.X.2005-28.X.2007

Иван Георгиев Лебанов             2007 -2015

д-р Костадин Тодоров Коев        12 ноември 2015

Кметове на с. Чепино
Исмаил Чаушев                  1885-1892
Алиш Юсеинов                   1883
Мехмед Тумбев                  1894-1897
Юсеин Синапов                  1898
Серафим Симеонов           1899-1900
Иван Бояджиев                   1901
Серафим Симеонов           1902-1903
Давид Илиев                       1904-1905
Сава Георгиев                     1906-1907
Иван Бояджиев                   1908-1910
Никола Крачанов            I.1911-IV.1911
Петър Палигоров           IV.1911-VII.1913
Атанас Савов                VII.1913-XI.1913
Александър Карагьозов XII.1913-III.1915
Иван Ищев                    III.1915-X.1918
Георги Зисов                 X.1918-XI.1919
Александър Гушевилов  XI.1919-IV.1920
Иван Клечеров               IV.1920-II.1921
Апостол Иванов             II.1921-VI.1923
Филип Данаилов           VI.1923-X.1923
Никола Гушевилов        XI.1923-VI.1924
Георги Наков                VI.1924-XII.1928
Никола Гушевилов        XII.1928-IV.1930
Георги Наков                IV.1930-IX.1930
Борис Сирлещов          IX.1930-III.1931
Цветко Ушев                III.1931
Филип Филотов            III.1931-V.1932
Петър Даскалов           V.1932-V.1934
Георги Бояджиев         V.1934-IX.1934
Йосиф Шнитер              X.1934-I.1937
Илия Джонев                II.1937-IX.1944
Васил Гилинов             IX.1944-X.1945
Симеон Даскалов         X.1945-X.1946
Йордан Дивизиев         X.1946-X.1947
Васил Гилинов             II.1947-IV.1948
Кметове на с. Лъджене
Али Грахов                          1885-1888
Стою Докумов                     1888-1893
Захари Масларов               1894-1895
Георги Благов                     1896-1900
Тодор Шуманов                  1901
Стою Докумов                    1902-1907
Илчо Христов                     1908
Стою Масларов                 1909-1910
Никола Бояджиев              1911-I.1912
Христо Лазаров                 I.1912-X.1912
Никола Бояджиев              X.1912-X.1918
Стойчо Тодоров               X.1918-VIII.1919
Александър Даскалов       XII.1919-I.1920
Никола Бояджиев            I.1920-IV.1920
Петър Джамбазов            IV.1920-II.1921
Александър Даскалов     II.1921-VII.1922
Коста Каленов                VII.1922-VII.1924
Никола Похлупков         VII.1924-VIII.1926
Димитър Масларов          IX.1926-III.1927
Тодор Шуманов               III.1927-VII.1927
Милуш Колчагов             VII.1927-IV.1930
Иван Бояджиев              IV.1930-XII.1932
Васил Бориков               XII.1932-IV.1934
Иван Бояджиев             IV.1934-VI.1934
Йосиф Шнитер                VII.1934-XI.1938
Теофил Теофилов          XI.1938-XII.1939
Димитър Иванов              I.1940-IV.1940
Любен Попов                  IV.1940-X.1942
Христо Велчев                X.1942-IX.1944
Стефан Стоев                 IX.1944-I.1945
Георги Боков                  I.1945-II.1947
Драгун Велчев               II.1947-IV.1948
Кметове на с. Каменица
Христо Калъчев                         1886
Заварин Кавков                    1887-1890
Ангел Петричев                         1893
Христоско Петричев                   1894
Илия Пеев                                 1895
Илия Шуманов                    1896-1900
Илия Малинов                            1901
Янаки Мавров                     1902-1904
Георги Илинов                            1905
Илия Шуманов                     1908-1911
Стою Ушев                       1912-XII.1913
Ангел Петричев               XII.1913-IX.1914
Георги Балтаджиев          IX.1914-V.1919
Спас Каров                      V.1919-VI.1920
Павел Синапов                VI.1920-IX.1921
Димитър Узунов              IX.1921-II.1922
Димитър Кадинов             II.1922-VII.1923
Александър Бозаджиев  VII.1923-VI.1924
Никола Павлов                VI.1924-I.1925
Димитър Илинов              II.1925-XI.1925
Тодор Делиев                  XI.1925-II.1927
Александър Бозаджиев   II.1927-VI.1927
Тодор Делиев                  VII.1927-II.1928
Георги Кьосов                 II.1928-VIII.1928
Иван Цветанов                VIII.1928-V.1930
Георги Цикалов               V.1930-IV.1932
Христо Влахов                 IV.1932-VII.1932
Димитър Захов                     VII.1932
Стою Ушев                     VIII.1932-IV.1934
Димитър Христов            V.1934-IX.1934
Йосиф Шнитер                X.1934-I.1937
Никола Пендаров           II.1937-IX.1944
Георги Цветанов             IX.1944-I.1945
Васил Содев                   I.1945-VII.1947
Тодор Ямаков                VII.1947-IV.1948

Кметове на кметства и кметски наместници в община Велинград

Кметове на кметства и кметски наместници в община Велинград

Мандат 1999 -2003 Мандат 2003 – 2007 Мандат 2007 – 2011
Драгиново Вихрен Неофитов Хаджиев01.11.1999-10.11.2003 Ахмед Османов Алендаров10.11.2003-16.11.2007 Бисер Цанков Кафеджиев              16.11.2007-7.11.2011
Сърница Шукри Фетиев Якубов01.11.1999-10.11.2003 Шукри Фетиев Якубов10.11.2003-29.10.2007 Мехмед Асан Карамолла16.11.2007-7.11.2011
Кръстава Мустафа Мехмедов Еюпов Мустафа Мехмедов Еюпов Мустафа Мехмедов Еюпов
Грашево Михаил Алеков Алкеев01.11.1999-10.11-2003 Михаил Алеков Алкеев10.11.2003-29.10.2007 Асен Юлиев Мастев16.11.2007-7.11.2011
Медени поляни
Реджеп Муса Искендер 01.11.1999-10.11-2003
Салих Исмаил Али 10.11.2003-29.10.2007
Реджеп Мусов Скендеров 16.11.2007-7.11.2011
Пашови
Ахмед Джамал Крантев 01.11.1999-10.11-2003
Ахмед Джамал Крантев10.11.2003-29.10.2007
Мустафа Мехмед Бандьо16.11.2007-7.11.2011
Побит камък
Мустафа Юсеинов Орцев01.11.1999-10.11-2003
Мустафа Юсеинов Орцев10.11.2003-29.10.2007
Мехмед Алиев Кавунски16.11.2007-7.11.2011
Света Петка
Мустафа Хюсеин Бухов 01.11.1999-10.11-2003
Муса Мехмед Мандраджиев10.11.2003-29.10.2007
Муса Мехмед Мандраджиев16.11.2007-14.10.2010
Бельо Бельов Мандраджиев 17.11.2010 – 26.10.2011
Абланица
Светлин Арсенов Мечов15.11.1999-10.11-2003
Светлин Арсенов Мечов10.11.2003-29.10.2007
Светлин Арсенов Мечов16.11.2007-7.11.2011
Биркова
Байрям Мустафа Ахмед15.11.1999-10.11-2003
Мустафа Мехмедов Терзиев10.11.2003-29.10.2007
Мустафа Мехмедов Терзиев16.11.2007-7.11.2011
Рохлева
Али Салих Булут15.11.1999-10.11-2003
Мустафа Идриз Пашалиев10.11.2003-29.10.2007
Мустафа Идриз Пашалиев16.11.2007-7.11.2011
Бутрева
Исмаил Мустафов Бузгов15.11.1999-12.02.2004
Мустафа Исмаилов Бутрев12.02.2004-16.11.2007
Исмаил Мустафов Бузгов

Мустафа Исмаилов Бутрев16.11.2007-28.10.2011

Горна Дъбева
Муса Муртазов Дъбев15.11.1999- 12.02.2004
Алиш Мусов Бакалов12.02.2004-27.06.2005
Муса Муртазов Дъбев 10.07.2005-05.10.2005
Алиш Мусов Бакалов05.10.2005-16.11.2007
Алиш Мусов Бакалов 16.11.2007-28.10.2011
Враненци
Али Халилов Ходжов15.11.1999-12.02.2004
Ибрахим Салих Ибрахим12.02.2004-17.06.2005
Али Халилов Ходжов 17.06.2005-05.10.2005
Еюп Ахмед Муса 05.10.2005-17.01.2006
Ибрахим Салих Ибрахим 17.01.2006-16.11.2007
Мохамедали Мустафа Фарук16.11.2007-28.10.2011
Чолакова
Салих Ахмед Гюнеш15.11.1999-12.02.2004
Муса Али Дживгов12.02.2004-16.11.2007
Салих Ахмед Гюнеш
Мехмед Мусов Чолаков16.11.2007-28.10.2011
Цветино
Пламен Тончов Трончев 15.05.198815.11.1999-12.02.2004
Калин Бисеров Бошнаков 12.02.2004-19.06.2005
Пламен Росенов Пашалиев  10.07.2005-30.01.2006
Красимир Славейков Бельов  до 21.05.2007
Пламен Тончов Трончев  23.05.2007-16.11.2007
Пламен Росенов Пашалиев 16.11.2007-28.10.2011
Юндола
Местан Мустафа Местан 15.11.1999-01.08.2000
Йордан Ангелов Йорданов  01.08.2000-12.02.2004
Васил Ангелов Кадьов 12.02.2004-15.11.2005
Ибрахим Амза Алендар 15.11.2005-27.02.2006
Васил Ангелов Кадьов  27.02.2006-16.11.2007
Мехмед Мустафа  Местан16.11.2007-28.10.2011
Мехмед Мустафа  Местан16.11.2007-28.10.2011
Коментарите са изключени!