Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води и водни обекти от община Велинград

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води и водни обекти от община Велинград

Коментарите са изключени!