ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ 2005г. – том за включване в проекто решение за промяна характера на собствеността от общинска частна в публична общинска собственост.

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ 2005г. – том за включване в проекто решение за промяна характера на собствеността от общинска частна в публична общинска собственост.

Коментарите са изключени!