Находище Велинград-Каменица

1.Протокол № 718 от 07.10.2017г. за микроелементи

2.Протокол № 718-1 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 4 Власа

3.Протокол № 718-2 от 07.10.2017г. за водоизточник КЕИ Власа

4.Протокол № 718-3 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 3 Мизинка

5.Протокол № 718-4 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 5 Сярна баня

6. Протокол № 718-5 от 07.10.2017г. за водоизточник КЕИ № 7 Сярна баня

7. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 3 Мизинка

8. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 4 Власа

9. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 5 Сярна баня

10. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от КЕИ  Власа

11. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от КЕИ № 7 Сярна баня

12.Химически анализа на минерални води на находище Велинград-Каменица – 2017г

13.Химически анализи на минерални води на находище Велинград-Каменица – 2013г

14. Анализи за радон в минералната вода на находище Велинград-Каменица – 2017г

Коментарите са изключени!