Находище с. Драгиново, общ. Велинград

1. Протокол № 718 от 07.10.2017г. за микроелементи

2. Протокол № 718-6 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 1 – с. Драгиново

3. Протокол № 718-7 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 2 – с. Драгиново

4. Протокол № 718-8 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 5 – с. Драгиново

5. Протокол № 718-9 от 07.10.2017г. за водоизточник Сондаж № 13 – с. Драгиново

6. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 1 Драгиново 

7. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 2 Драгиново  тук .

8. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 5 Драгиново  тук.

9. Радиоактивен анализ и сертификати на минерална вода от сондаж № 13 Драгиново  тук.

10.  Химични анализи на минерални води с. Драгиново – 2017г .

11. Химични анализи на минерални води на район с. Драгиново – 2013г .

12. Анализи за радон в минералната вода на находище Драгиново – 2017г.

Коментарите са изключени!