Социални услуги за възрастни

Дневен център за възрастни хора с увреждания

1. Описание на услугите

Социо-културни дейности

Да се предлагат индивидуални и групови занимания, арт-терапия, музико-терапия, занимателна и трудова терапия. Да се осигурят възможности за пълноценно организиране и прекарване на свободното време: игри, четене, гледане на телевизия, занимания, насочени към развитието на творческите заложби и способности на клиентите. Отбелязване на рождени дни и други празници, организиране на срещи с известни и популярни хора от региона и страната и др.

Социо-правни консултации

Предоставяне на индивидуални консултации по отношение на различни въпроси, свързани с достъпни услуги, експерти, права и други теми, интересуващи клиентите.

Медико-рехабилитационни услуги

В зависимост от специфичните си потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугите, клиентите да ползват специализирани здравни и рехабилитационни услуги, предоставяни по график от медицинската сестра и рехабилитатора на Дневния център.

Клуб Интеграция

Клиентите на Дневния център, техните близки и приятели да се срещат и участват в сбирките и дейностите на клуб „Интеграция”.

2. Контакти

Адрес – Велинград, бул. „ Хан Аспарух „ – 46

Тел. 0359 / 5 10 70

Е-мейл dcvh_vg @abv.bg

Директор: Елена Янева – Зисова

3. Начин на достъп

Молба за ползване на социална услуга

Копие от лична карта

Копие от експертно решение

4. Такса – 30% от дохода

5. Място на подаване – в центъра

Защитено жилище – „ Велина „

1. Описание на услугата:

Организацията на работа в Защитено жилище  е разделена по Дейности, а услугите за възрастните с увреждания се предлагат в следните направления:

 • Обучителни дейности
 • Терапевтични дейности
 • Медицинска рехабилитация
 • Социална рехабилитация
 • Функционална трудотерапия
 • Занимателна трудотерапия
 • Организация на свободното време
 1. Контакти:

Адрес – Велинград, ул. „ Васил Левски „ – 19

Управител -  Стоян Дулев , тел. 0885 592 572

 1. Начин на достъп:

Молба до директора на дирекция „ Социално подпомагане „ – Велинград

4.Такса – 50% от дохода

5.Място на подаване

дирекция „ Социално подпомагане „ – Велинград

6.Отговорно лице

Общинска служба за социални услуги

 • Дом за стари хора „ Ела ” без  отделение за  лежащо болни
  • Домашен социален патронаж
 1. Описание на услугите

Дом за стари хора „ Ела ” без  отделение за  лежащо болни

Домашен социален патронаж

 1. Контакти

Адрес: Велинград, бул. „ Съединение „ 288

Тел. 0359/5 53 01

Директор – Ангел Ачев, тел. 0885 202 436

 1. Начин на достъп
 2. Необходими документи

за Дом за стари хора „ Ела ”

молба – декларация / по образец /

медицинска характеристика за общо здравословно състояние

преглед от специалист – психиатър

мед. бележка за бацилоносителство и заразоносителство

личен амбулаторен картон

здравно осигурителна книжка – копие

рецептурна книжка – копие

експертно решение – копие

копие от нотариален акт

удостоверение от данъчна служба

удостоверение за размер на пенсията

две снимки

копие от документ за самоличност

декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация

5.Такса

70% от личния доход на лицето

30% от личния доход, ако лицето е ВОВ или военно инвалид

100% – реалния размер, ако лицето има спестявания над 500.00лв. или е извършил прехвърляне на жилищен или вилен имот или идеални части от тях през последните 5 години, или имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане.

 1. Място за подаване – дирекция „Социално подпомагане „ по постоянен адрес
 2. Отговорно лице – социален работник
 3. Описание – Осигуряване на храна – 3 пъти дневно

Почистване на спалните помещения, подпомагане при личен тоалет, смяна и пране на лични дрехи и спално бельо,фризьорски и бръснарски услуги, осигуряване на долекарска помощ и съдействие за получаване на здравни грижи, организиране на културни дейности, организиране на свободното време, терапевтични и рехабилитационни дейности и др.

Домашен социален патронаж

 1. Контакти

Адрес: Велинград, бул. „ Съединение „ 288

Тел. 0359/5 53 01

Директор – Ангел Ачев, тел. 0885 202 436

 1. Необходими документи

молба – декларация / по образец /

медицинска характеристика за общо здравословно състояние

експертно решение – копие

Коментарите са изключени!