Стратегии и програми за развитие на туризма

Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2021-2027 г.

ПЛАН за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027

ПРОГРАМА за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

СТРАТЕГИЯ    ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  НА ТУРИЗМА    В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   И   ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД   2016-2020г.

Отчет за 2021 г. по Програмата за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г. по приоритети

Коментарите са изключени!