Зелена система

РЕГИСТЪР на зелените площи по кметства при норматив 4м2/жител за юли 2007 год.

Кметство Население брой По норматив дка По План дка Ш О П към учеб. У л и ц и
Площ дка дървета брой Храсти брой заведения дка Общо м1 Дървета брой
1 Абланица 390 1,56 1,51 1,51 4310
2 Алендарова 245 0,98
3 Биркова 416 1,664 1,365 1,365 5 2770
4 Бозьова 52 0,208
5 Бутрева 164 0,656 0,96 1,02 855
6 Враненци 192 0,768 0,965 0,965 4500
7 Всемирци 316 1,264
8 Гор.Биркова 161 0,644
9 Гор.Дъбева 231 0,924 5,74 5,12 15 5 1700
10 Грашево и Меч Корито 1294 5,176 9,2 9,2 14800
11 Д.Дъбева 265 1,06
12 Драгиново 4930 19,72 11,87 3,7 500 40 23000
13 Кандови 196 0,784 0,405
14 Кръстава 1116 4,464 2,255 1 43 1,255 6290
15 Мед.поляни 769 3,076 1 3,1 500
16 Пашови 897 3,588 0,765 1,17 6400
17 Побит камъ 652 2,608 9,36 9,36 104 4483
18 Рохлево 457 1,828 1,75 955
19 Света Петка 1674 6,696 1,445
20 Сърница 3819 15,276 12,65 4,4 100 25000
21 Чолакова 206 0,824 0,4
22 Цветино 187 0,748 1,44 0,935 2475
23 Юндола 165 0,66 12,65 12,95
24 Общо : 18794 75,176 72,58 54,845 667 45 4,355 98038

Съставил: Невена Фендрина

РЕГИСТЪР на зелените площи за ШОП във Велинград – юли 2007г.

Обект Сквер – дка Озел.улици- дка Дървета – брой Храсти
общо вегет А л е и общо вегет алеи общо Игл. Шир.
н-ка Без н-ка
1 П-к Каменица 1,485 0,495 0,99 - 19 17 2 27
2 Буков дол 1,05 0,58 0,47
3 Кино К-ца 0,468 0,239 0,209 - 8 8 - 49
4 Сярна баня 2,29 1,662 0,035 0,593 34 15 19 9
5 Бул.К-ца 12,28 5,71 6,56 207 103 104 215
6 Бул.Ч-но 21,58 7,88 13,7 199 395
7 Финансово 4,49 2,51 1,6 46 18 28 44
8 Гяуров 0,58 0,238 0,342 9 9 - 8
9 Дворец 8,752 5,18 0,113 3 535 507 28 141
10 Жен.б-ня 6,038 3,675 1,778 86 57 29 21
11 СКК 3,737 0,277 3,46 85 47 38 54
12 Битов к-т 0,889 0,649 0,24 25 17 8 10
13 Бензиност. 1,067 0,92 0,147 19 4 15 6
14 Содаджиево 7,093 5,08 2,013 102 68 34 31
15 Вход.артерия 8,94 5,58 3,36 193 92 101
16 Гара Л-не 5,057 3,627 0,3 1,13 54 16 38 11
17 Вел.баня 7,18 3,205 3,104 0,871 163 129 34 72
18 Скат В.б-я 0,8 0,584 0,216 Л е с о п а р к
19 Млад.парк 5,17 3,32 1,54
20 Елбрус 2,714 2,503 0,063 53 49 4 7
21 Бачо Киро 3,885 2,14 1,71 70 24 46 55
22 Бул.”Хан Аспарух” 3,45 2,22 1,23 106 2 104 91
23 Стар съвет 2,35 1,3 0,9 33 20 13 59
24 Профсъюзи 2,473 2,22 0,216 37 8 29 114
25 Община 1,329 0,434 0,49 8 5 3
26 Поща 1,42 36 15 21
27 БНБ 0,121 11 5 6 50
28 Кино Л-не 0,09 0,09
29 Градина Л 4,78 2,44 2,171 95 52 43 265
30 ЦПЗ 0,614 0,614
31 Магазини 1,72 0,907 0,813 27 16 11 64
32 Бор Б/дет.пл. 3,69 2,79 0,887 90 50 40
33 Бср В.Пеева 2,25 1,8 0,45 192 190 2 20
34 Бор скат 5,503 5,2 0,303 7 2 5 17
35 Бучково 0,527 0,442 0,85 40 39 1 14
36 Ромско у-ще 1,478 1,478
37 Дет.ясли 2,551 2,151 0,4 33 13 20 21
38 Гр.поликл. 2,828 2,1 0,728 93 27 66 24
39 Фоте 2,204 2,72 0,132 76 24 52
40 Столова Ч но 2,885 1,948 0,937 48 10 38 75
41 8-ми март 7,351 5,351 2 102 49 53 43
42 Зелен пояс 1,561 1,201 0,36 30 24 6 25
43 Ц-р Чепино 0,12 0,1 0,02 6 1 5 -
44 Зала на мира 0,589 0,361 0,228 23 21 2 16
45 Скат рейс 0,778 0,6 0,068 27
46 Скат поп 2,027 1,785 0,242 43 23 20 9
47 Теж.промишл 2,997 2,072 0,925 54 10 44 21
48 Клептуза 10,258 7,178 3,08 139 64 75 59
49 Бистрица 2,7 2,5 0,2
50 Общо : 120,76 70,48 21,33 13,48 56,12 27,52 27,93
51 Общо І+ІІ : 176,88 98,01 49,26 13,48

/ РЕДЖЕП ХОДЖОВ /ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Съставил: Невена Фендрина

Коментарите са изключени!