Обновяване на жилища

Указания за кандидатстване Изтеглете тук!

Етап 1: Заявление за интерес и подкрепа Изтеглете тук!

Етап 2: Заявление за Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност Изтеглете тук!

Информация за кандидатстване за Южен централен район: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище Изтеглете тук!

Допълнителна информация може да намерите на адрес:

www.mrrb.government.bg

Коментарите са изключени!