НАРЕДБА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Коментарите са изключени!