Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е създадена със Заповед №РДО1-594/30.05.2009 г.

Цели на социалната услуга: 

 Постигане на по-високо качество на живот, чрез придобиване на нови умения и компетенции в клубовете по интереси на ДЦПЛУ с помощта на групови занимания, повдигане на самочувствие на ползвателите чрез индивидуална работа с тях – интервю, анкета, разговори, справяне с проблемите при междуличностни конфликти, получени възможности и ресурси за пълното им включване в социалния и културния живот на Велинград. Предприетите мерки по социалното включване на потребителите на социалните услуги в живота на общността им гарантира по-голямо участие в процеса на взимане на решенията, които влияят върху техния живот. Потребителите са доволни от услугата „От врата до врата“,тъй като тя улеснява тяхното придвижване предвид заболяванията им.Осъществяват се организационни връзки и взаимоотношения със служителите на Община Велинград, Дирекция “Социално подпомагане“- Велинград и други социални, здравни и образователни институции, свързани с работата на Дневния център.

   Дейности в социалната услуга

Дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите през деня са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потредности, както и организация на свободното време и др.Услугата е „От врата до врата“-от домовете на ползвателите до сградата на Дневния център.

Хранене – външен доставчик – кетъринг.

 Осъществяват се рехабилитационни дейности –лечебна физкултура, суспенсотерапия – клетка на „ Роше“, механотерапия /бягаща пътека, велоергометър, степер, Ш-масажор и др./, осигурено е 8–часово медицинско обслужване и съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, организиране на културни мероприятия-срещи с културни деятели/певци, поети, артисти, видни личности/ и други дейности по организация на свободното време, наличие на образователни програми и осигурен достъп до информация.

Участие в клубове по интереси-клуб „Слово“,клуб „Природолечение“, група „Цветарство“, група „Природолечение“, група „Плетачество, група „Вкусно“

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА:

  • Сграден фонд – достъпност, околна среда;
  • Достъпност

  Наличност на естакади – 2бр.

  • Околна среда

  В близост до сградата на Общинска администрация – Велинград ,поща,банки

  • Една сграда

Брой етажи на сградата

 1 етаж

1бр. – клуб „ Интеграция“/телевизионно помещение/ и 1бр.  стая за отдих-1 легло

Кабинети – 4бр.: кабинет „Кинезитерапия“, медицински кабинет, кабинет на социалния работник и на счетоводител, кабинет на директор.

  • Брой помещения за социални контакти;

Клуб „ Интеграция“ – 1бр.

  • Брой санитарни помещения;

2бр. -  1бр. за персонала, 1бр. за потребителите

  • Отопление – локално/централно.

Локално – климатик

Капацитет

35 потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Пълнолетни лица с увреждания.

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ/УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

  -  Подаване на заявления за ползване на социалната услуга до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград.

   - Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние.

 

.

ТАКСИ: 

Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:  В дневните центрове – 30 на сто,определен от Тарифата за таксите.

ДИРЕКТОР:

Елена Славчова Янева – Зисова

КОНТАКТИ:

Адрес: Град Велинград,бул.“Хан Аспарух“,№46

Телефон: 035950706

GSM :0887364991

Електронна поща: dcvh_vd@abv.bg

Коментарите са изключени!