Общински съвет – контакти

Контакти:

гр. Велинград

п.к. 4600

Община Велинград

област Пазарджик

бул. “Хан Аспарух” № 35

e-mail: obsvelingrad@abv.bg

Телефон и факс: 0359/ 54176, 0359/5-16-95

Лице за контакти:

Соня Стриглева - Гл.специалист ОбС

Милка Станудина – Гл.специалист  ОбС

Коментарите са изключени!