Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/1606 от 10.11.2022 год. от Станислав Сашев Стоичков – управител на ,Био Органик България“ ЕООД“ с адрес на управление : с. Иваняне и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/1607 от 10.11.2022 год. от Кирил Сашев Стоичков – управител на ,Био Продукти БГ“ ЕООД“ с адрес на управление : гр. София и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/201-(10)  от 07.10.2022 г. и чл.6, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/141 от 19.09.2022 г. и чл.6, ал.9, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!