Archive | Медицински център Велинград 2017″ ЕООД RSS feed for this section

Решение

Решение

Прочети Коментарите са изключени!

Решение, протоколи

Решение, протоколи

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/ Протокол Съобщение Решение, протоколи Решение

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Прочети Коментарите са изключени!

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура

Прочети Коментарите са изключени!