Archive | Регистър за издадени разрешения за строеж по чл.5, ал.5 от ЗУТ RSS feed for this section

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на издадените Разрешение за строеж в Община Велинград в периода: От 1966г до 2001г

Регистър на издадените Разрешение за строеж в Община Велинград в периода: От 1966г до 2001г

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2002-2021

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2002-2020г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2002-2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на издадените Актове за узаконяване 2001г. – 2015г.

Регистър  на издадените  Актове за узаконяване  2001г. – 2015г.

Прочети Коментарите са изключени!