Общински съветници

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Богдана Атанасова Пашева

ПП „ГЕРБ”

2

Боян Малинов Бозьов

ПП „ГЕРБ”

3

Евгени Иванов Янкулов

ПП „ГЕРБ”

4

Елисавета Димитрова Сариева

ПП „ГЕРБ”

5

Емил Искренов Моллов

ПП „ГЕРБ”

6

Иван Георгиев Пукнев

ПП „ГЕРБ”

7

Идрис Мустафа Пашалиев

ПП „ГЕРБ”

8

Ирина Здравкова Филипова

ПП „ГЕРБ”

9

Любомир Матеев Перчинков

ПП „ГЕРБ”

10

Сашка Стефанова Целева

ПП „ГЕРБ”

11

Цветанка Михайлова Попова

ПП „ГЕРБ”

12

Али Ибрахим Тебер

ДПС

13

Злати Альошов Льотин

ДПС

14

Искрен Каменов Тюфекчиев

ДПС

15

Мустафа Мехмед Еюпов

ДПС

16

Пламен Антимов Хаджиев

ДПС

17

Пламен Юлиянов Влакнов

ДПС

18

Антонио Георгиев Велев

ПП Глас Народен

19

д-р Костадин Николов Паунов

ПП Глас Народен

20

Красимир Сабинов Джиханов

ПП Глас Народен

21

Тодор Василев Ушев

ПП Глас Народен

22

Александър  Георгиев Даскалов

ЗНС

23

Екатерина Илиева Каферинова

ЗНС

24

Венко Илиев Бозев

БСП за България

25

Георги Василев Янчев

БСП за България

26

Пламен Георгиев Мавров

МК БСДП /ЗС Ал.Стамболийски/

27

Рахим Али Енгяк

МК БСДП /ЗС Ал.Стамболийски/

28

Александър  Иванов Гагов

ПП „ВМРО-БНД”

29

Радослав  Деянов Димов

Независим

 

Коментарите са изключени!