Общински съветници

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Ангел Владимиров Симеонов

ПП „ГЕРБ”

2

Ахмед Мустафов Налбантов

ПП „ГЕРБ”

3

Веселина Илиева Сотирова

ПП „ГЕРБ”

4

Георги Василев Навяков

ПП „ГЕРБ”

5

Димитър Иванов Гечев

ПП „ГЕРБ”

6

Идрис Мустафа Пашалиев

ПП „ГЕРБ”

7

Любомир Матеев Перчинков

ПП „ГЕРБ”

8

Пенка Николова Кръстева

ПП „ГЕРБ”

9

Петър Лазаров Марков

ПП „ГЕРБ”

10

Салих Мехмед Бошнаков

ПП „ГЕРБ”

11

Цветанка Михайлова Попова

ПП „ГЕРБ”

12

Васил Костадинов Тортев

МК Съюз на свободните демократи

/БЗНС/

13

Eвгени Иванов Янкулов

МК Съюз на свободните демократи

/БЗНС/

14

Емил Искренов Моллов

МК Съюз на свободните демократи

/БЗНС/

15

Радослав  Деянов Димов

МК Съюз на свободните демократи

/БЗНС/

16

Стефан Йорданов Малинов

МК Съюз на свободните демократи

/БЗНС/

17

Злати Альошов Льотин

ПП “ДПС“

18

Ибрахим Ресим Муса

ПП “ДПС“

19

Мустафа Мехмед Еюпов

ПП “ДПС“

20

Пламен Антимов Хаджиев

ПП “ДПС“

21

Антонио Георгиев Велев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

22

Вела Костадинова Велева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

23

 Муса Али Рахим

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

24

Тодор Василев Ушев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

25

Александър  Георгиев Даскалов

ПП „ЗНС“

26

Атанас Иванов Рангелов

ПП „ЗНС“

27

Димитър Иванов Гагов

ПП „ВМРО- БНД“

28

Надежда Борисова Ключкова

МК „ЛЕВИЦАТА“ – „Земеделски съюз“ Александър Стамболийски“

29

Рахим Али Енгяк

Коалиция  „ПП -ДБ“

 

Коментарите са изключени!