Archive | ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ RSS feed for this section

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност № 1 / 04.01.2023г. Александър Петров Мандилов Главен специалист № 2 / 05.02.2023г. Славка Стоянова Даскалова Главен специалист № 3 / 17.01.2023г. Ваня Евгениева Минкова Директор ЦНСТДМУ 1 и 2 № 4 / 21.02.2023г. Лазаринка Спасова Полежанска Главен специалист № 5 / 21.02.2023г. Деница Димитрова Маврикова Главен специалист [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

  Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност № 1 / 28.01.2022г. Катерина Лазарова  Карабожикова-Георгиева Финансов контрольор № 2 / 22.02.2022г. Александър Петров Мандилов Главен специалист № 3 / 28.01.2022г. Бисер Калинов Бошнаков Кменски наместник с.Цветино № 4 / 08.03.2022г. Деница Димитрова Маврикова Главен специалист № 5 / 08.03.2022г. Лазаринка Спасова Полежанска Главен специалист № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Албен Купенов Алекс Бошнаков Александра Керина Александър Мандилов Али Алендар Али Бошнак Али Палов Али Ракитовски Алтънай Тангърова Али Ходжов Ангел Ачев Анна Маркова Атанас Вецов Атанас Вецов 2 Атанас Гаджев Азиз Халил Ахмед Кенан Биляна Лещарова-Саздова Благодатка Шикова Боряна Алексиева Боряна Петричева Бояна Кирилова Ваня Станоева Васил Атанасов Величка Манева Веселина Ямакова-Ковачева Георги Христозов [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации за имущество и конфликт на интереси по чл.35,ал.1,т.2,2020г

Азиз Халил Албен Купенов Алекс Бошнаков Александра Керина Александър Мандилов Али Алендар Али Бошнак Али Палов Али Ракитовски Алтънай Тангърова Анна Маркова Атанас Вецов Атанас Гаджев Ахмед Кенан Биляна Саздова Боряна Алексиева Боряна Петричева Бояна Кирилова Ваня Станоева Васил Атанасов Величка Манева Величка Устабашиева Вероника Мануилова Веселина Ямакова-Ковачева Виолета Благова-Дамова Георги Минков Георги Христозов Гергана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 2019г.

Албен Купенов Алекс Бошнаков Александър Мандилов Али Бошнак Али Палов Али Ракитовски Алтънай Тангърова Анна Маркова Атанас Вецов Атанас Гаджев Ахмед Кенан Ахмед Налбантов Бельо Мандраджиев Биляна Лещарова-Саздова Борис Станудин Борислав Чинков Боряна Алексиева_ Боряна Петричева Боряна Петричева Васил Атанасов Величка Манева Величка Устабашиева Вероника Мануилова Веселина Ямакова-Ковачева Виолета Благова-Дамова Георги Ачев Георги Христозов Гергана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация № 1 / 05.06.2018 г Неделко Иванов Шаламанов Главен инспектор  Изтегли № 2 / 05.06.2018 г Тодор Николов Семерджиев Инспектор Изтегли № 3 / 05.06.2018 г Стоян Атанасов Дулев Управител на ЗЖ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.1 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация №  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“  Изтегли  №  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“  Изтегли  №  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски [...]

Прочети Коментарите са изключени!