Велинград – СПА столица на Балканите!

Вижте актуални новини за Община Велинград!

 

Велинград – най-зелен град на България!

     Тук ще откриете полезна и актуална информация за община Велинград и дейността на органите за местно самоуправление. Може да направите предложения и препоръки.   

Велинград – СПА столица на Балканите!

 
Велинград – благословен и вечен!

… Ако не видях Бога, то видях най-възхитителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобърдести склонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. …

Иван Вазов / “В недрата на Родопите” /

Велинградска община е сертифицирана EN ISO 9001:2000 и  ISO 14001:2004

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

  

ВИДЕО ПОСЛАНИЕ „ДА СЕ ЧУВСТВАШ РАЗЛИЧЕН“

Коментарите са изключени!