Archive | Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград RSS feed for this section

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 -2027 г. за 2023 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 -2027 г. за 2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 -2027 г. за 2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 -2027 г. за 2022 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Велинград за 2021 г.

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Велинград за 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Решение №274 от 30.09.2021г

Решение №274 от 30.09.2021г на Общински съвет-Велинград с което СЕ ОДОБРЯВА: “ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД-(ЧИ ОУПО)”

Прочети Коментарите са изключени!

План за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на община Велинград-2021-2027г. Решение РИОСВ – ОВОС Решение-88

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

             ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ   за Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград   за      поземлени имоти в землищата на селата:   Юндола,  Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград ЧАСТ: Устройствен план ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Велинград ФАЗА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград. ЗАДАЧА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград, за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение на Общ Устройствен план на гр. Велинград, с.Драгиново и землища им

Техническо изменение на Общ Устройствен план Техническо задание Решение № ПК- 03-ЕО/2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Община Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и становища по проект на финален доклад за изпълнение на ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020 в срок до 14 декември 2020 година. ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА МОГАТ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ, КАКТО СЛЕДВА: -          [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Финален доклад за изпълнение на ИПГВР

Финален доклад 

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад ТСУ за 2019г

    Доклад ТСУ за 2019г

Прочети Коментарите са изключени!