Находище Велинград-Чепино

1. Химичен анализ на мин. вода от събирателна шахта-Чепино тук.
Коментарите са изключени!