About Администратор

Author Archive | Администратор

Заповед №622-10.05.2021-kv.8 Юндола

Заповед №622-10.05.2021-kv.8 Юндола

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №636-12.05.2021-kv.107 Велинград

Заповед №636-12.05.2021-kv.107

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121 Велинград

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №634-12.05.2021-kv.156 Велинград

Заповед №634-12.05.2021-kv.156

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   по чл.127 ал.1 от ЗУТ на   1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (ОУПО)    ,  изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград 2.“РЕШЕНИЕ № ПК-04-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” на РИОСВ-Пазарджик [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Април 2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   по чл.127 ал.1 от ЗУТ на   1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на гр. Велинград, с.Драгиново и землища им,  изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград 2.“РЕШЕНИЕ № ПК-03-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ              РАМАЗАН БАЙРАМ                    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ПОЧИТАЩИ СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ,      От мое име и от името на Общински съвет-Велинград, приемете Нашите искрени благопожелания за здраве, разбирателство, мир и хармония във всеки дом! С почит [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ -12-05-2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №609/05.05.2021г. – относно имот кв.660 Велинград, упи I

Заповед №609/05.05.2021г. – относно имот кв.660 Велинград, упи I

Прочети Коментарите са изключени!