Archive | МБАЛ – Велинград ЕООД RSS feed for this section

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Договор Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Прочети Коментарите са изключени!

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг Обява Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка Обява Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка Протокол Протокол Договор № 28395/A Договор № 28395/В

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Oбществена поръчка за доставка на лекарства и консумативи по четири обособени позиции

Oбществена поръчка за доставка на лекарства и консумативи по четири обособени позиции Съобщение Решение-протоколи Oбявление Обявление Позиция 1  Позиция 3

Прочети Коментарите са изключени!

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.33 от ЗОП

РАЗЯСНЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Открита процедура с предмет: Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД по четири обособени позиции

Открита процедура с предмет: Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД по четири обособени позиции. РАЗЯСНЕНИЕ Протокол

Прочети Коментарите са изключени!