ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

Коментарите са изключени!