ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

по чл.127 ал.1 от ЗУТ

на

  1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на гр. Велинград, с.Драгиново и землища им

изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ,

одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград

2.РЕШЕНИЕ № ПК-03-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” на РИОСВ-Пазарджик на плана.

Информацията за преценяване необходимостта от екологична оценка

и

 Частичното изменение на „ОУП на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им”

са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа

във фоайето на първи етаж на сградата на Община Велинград,

както и на интернет страницата на Община Велинград:

(линк към публикацията http://m.velingrad.bg/?p=48261 )

за оглед, информиране допълване,писмени становища, мнения, препоръки и възраженияна заинтересованите лица, които да могат да се представят в деловодството на Община Велинград

  в срок до 16.30часа на  02.06.2021г.(сряда).

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.06.2021г.(сряда) 

от 17,30часа

в Голяма зала, ет.1  в сградата на Общинска администрация-

Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

арх.Тодор Енев – Главен архитект на Община Велинград,

тел.: 0888/924-841  0885/202-401;

e-mail: todor_enev@abv.bg

Коментарите са изключени!