Сесия 2005-07-28

 1. Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІІ-ро тримесечие на 2005г.РЕШЕНИЕ 221
 2. Споразумение с ТДД-Пазарджик за възлагане на данъчните задължения и събиране на такси за битови отпадъци по ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 222
 3. Одобряване печат на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 223
 4. Одобряване на самостоятелни маломерни и слети паралелки за учебната 2005-2006г.Доклад за състоянието на училищната база и готовността за учебната 2005/2006г. РЕШЕНИЕ 224
 5. Отчет за реализация на проектите и усвояване на средствата от пред присъединителните фондове на ЕС.РЕШЕНИЕ 225
 6. Прехвърляне на акции от “ВКТВ”ЕООД в ООД “Акварекс”. РЕШЕНИЕ 226
 7. Закупуване на каналочистачна машина за нуждите на ЕООД “ВКТВ”. РЕШЕНИЕ 227
 8. Изваждане от капитала на “ВКТВ”ЕООД на водностопанската система и преобразуването й в ПОС. РЕШЕНИЕ 228
 9. Определяне на наемна цена за пренос на минерална вода.РЕШЕНИЕ 229
 10. Изкупуване на общинската част на “ДКЦ №1”.РЕШЕНИЕ 231
 11. “Микробиологична лаборатория”.РЕШЕНИЕ 232
 12. Даване съгласие за построяване на нова болница. РЕШЕНИЕ 233
 13. Вноска на общинската част за ЖСК “Орфей”. РЕШЕНИЕ 234
 14. Разглеждане на визия за “Сютка”АД. РЕШЕНИЕ 235
 15. Увеличаване на приходната част на Общински бюджет със сумата 58 345лв. РЕШЕНИЕ 236
 16. Изменение и допълнение на решение №44/14.02.2005г. РЕШЕНИЕ 237
 17. Отпускане на сума за финансово подпомагане на ч-ще “Отец Паисий”. РЕШЕНИЕ 238
 18. Отпускане на средства за строителство на ОУ с.Бирково.РЕШЕНИЕ 239
 19. Допълнителна численост на персонала в дейност “Общинска администрация” – 2,5щатни бройки. РЕШЕНИЕ 240
 20. Приоритетно изграждане на обектите “водоснабдителни мрежи и съоръжения”. РЕШЕНИЕ 241
 21. Удължаване срока на договор №254/02г. в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 242
 22. Промяна на преотреждане в кв.427 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 243
 23. Принудително отчуждаване на части от имоти в кв.85 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 244
 24. Принудително отчуждаване на части от имоти в кв.420 и 420А по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 245
 25. Частично изменение на плана в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 246
 26. Попълване на нов имот в кв.397 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 247
 27. Попълване на плана в кв.224 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 248
 28. Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за прокопаване и полагане на водопровод за топла мин.вода за “Горска индустриална компания”ООД.РЕШЕНИЕ 249
 29. Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за прокопаване и полагане на водопровод за топла мин.вода за хотелски к-с “Абир”. РЕШЕНИЕ 250
 30. Проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода за балнеохотелски к-с “Етон”. РЕШЕНИЕ 251
 31. Ликвидиране на съсобственост в кв.69 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 252
 32. Попълване на кадастралния план в кв.414 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 253
 33. Изменение на регулацията в кв.17 по плана на с.Побит камък. РЕШЕНИЕ 254
 34. Промяна на регулацията в кв.34 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 255
 35. Изменение на Решение №85/31.03.05г. РЕШЕНИЕ 256
 36. Допълнение на Решение №176/29.06.05г. РЕШЕНИЕ 257
 37. Прекратяване на договорните взаимоотношения с “ЕВКК”. РЕШЕНИЕ 258
 38. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply