ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Общ устройствен план на Община Велинград / окончателен проект/ тук.

Доклад за оценка на съвместимостта на “Общ устройствен план на Община Велинград” тук.

           
Коментарите са изключени!