Archive | Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” RSS feed for this section
Списък с одобрени кандидати за длъжността Психолог за Услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с одобрени кандидати за длъжността Психолог за Услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията” Психолог- 0,5 щ. бр. Ваня Димитрова Пашова

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с допуснати до събеседване за длъжността Психолог в услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с допуснати до събеседване за длъжността Психолог в услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”       За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог – 1бр.   Ваня Димитрова Пашова     Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.05.2023 г., от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ““ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

         През месец Ноември 2022г. бе подписано Допълнително споразумение №06 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие“ [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с одобрени кандидати за длъжността “Психолог” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Списък с одобрени кандидати за длъжността “Психолог” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията” Психолог- 0,5 щ. бр. Марина Ангелова Грънчарова

Прочети Коментарите са изключени!

Списък с допуснатите до събеседване кандидати по Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”       За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Марина Ангелова Грънчарова   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.05.2022, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление по проект Център за социално включване “Развитие”

    Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов

Прочети Коментарите са изключени!
ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.004-0011  „Център за социално включване „Развитие”

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

    За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2021, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” №35

Прочети Коментарите са изключени!

С ГОДИНА УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ“ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

     През месец Ноември 2020г. бе подписано Допълнително споразумение №04 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство [...]

Прочети Коментарите са изключени!