Archive | Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” RSS feed for this section

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов

Прочети Коментарите са изключени!
ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.004-0011  „Център за социално включване „Развитие”

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

    За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2021, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” №35

Прочети Коментарите са изключени!

С ГОДИНА УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ“ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

     През месец Ноември 2020г. бе подписано Допълнително споразумение №04 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

    Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” . .     Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Велинград обявява конкурс за свободни работни места за следните [...]

Прочети Коментарите са изключени!