Archive | Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” RSS feed for this section

Покана заключителна пресконференция по проект Център за социално включване “Развитие”

П О К А Н А   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ““   Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BG05M9OP001-2.004-0011-C08 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” между Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция ”Европейски [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с одобрени кандидати за длъжностите Педагог и Медиатор в дейност №7 “Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с одобрени кандидати за длъжностите Педагог и Медиатор в дейност №7 “Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект Център за социално включване “Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат   Дейност №7 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”     Педагог- 1 бр.   Нида Атанасова Налбантова Медиатор-1 бр. Юлия Маринова Маринова              

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с допуснати до събеседване за длъжностите Педагог и Медиатор в дейност №7 “Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с допуснати до събеседване за длъжностите Педагог и Медиатор в дейност №7 “Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект Център за социално включване “Развитие”

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията” Педагог- 1бр. Нида Атанасова Налбантова Медиатор-1 бр. Юлия Маринова Маринова   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.06.2023 г., от 10,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейност №7 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с одобрени кандидати за длъжността Психолог за Услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с одобрени кандидати за длъжността Психолог за Услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията” Психолог- 0,5 щ. бр. Ваня Димитрова Пашова

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с допуснати до събеседване за длъжността Психолог в услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

Списък с допуснати до събеседване за длъжността Психолог в услугата “Ранна интервенция на уврежданията” по проект Център за социално включване “Развитие”

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”       За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог – 1бр.   Ваня Димитрова Пашова     Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.05.2023 г., от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ““ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ““ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД През месец Април 2023г. бе подписано Допълнително споразумение №07 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

УДЪЛЖИХА ПРОЕКТА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “РАЗВИТИЕ““ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

         През месец Ноември 2022г. бе подписано Допълнително споразумение №06 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0011 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие“ [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък с одобрени кандидати за длъжността “Психолог” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Списък с одобрени кандидати за длъжността “Психолог” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие” Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията” Психолог- 0,5 щ. бр. Марина Ангелова Грънчарова

Прочети Коментарите са изключени!