Сесия 2011-11-07

ДНЕВЕН РЕД:

07.11.

1. Избор на Председател Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №1
Коментарите са изключени!