ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Правила за безопасно поведение в сеизмично спокоен период:  Необходимо е

 • Да се поставят на удобно място в дома фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от вода и храна;
 • Мебелите да са здраво закрепени и да не се поставят върху тях големи и лесно падащи предмети;
 • Да се знаят най-безопасните места за укриване. Трябва да се има предвид, че най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.

Правила за поведение при усещане на първия трус:

 • Да не се напуска жилището или сградата, освен ако е възможно излизане за около 10 секунди;
 • Да се заеме най-безопасното място в сградата- под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона или под стабилна маса или легла;
 • Да не се предприемат действия за напускане на жилището докато продължава трусът;
 • Да се застане далече от сгради и далекопроводи след напускане на сградата;
 • Ако се шофира трябва да се спре на открито и безопасно място и да се изчака края на труса.

Правила за поведение след преминаване на първия трус:

 • Да се изключат токът, водата и газта;
 • Да се вземе подготвения багаж и бързо да се напусне сградата;
 • Да се слиза по стълбите и да не се ползва асансьора;
 • Да се осигури предимство на майките с деца и възрастните хора;
 • Да се застане на разстояние най-малко височината на сградата и далече далекопроводи;
 • Да се окаже първа помощ на пострадалите;
 • Да се обозначат местата, на които има затрупани хора и да им се помогне, ако е възможно;
 • Да се следят информациите по радиото.
Все още няма коментари.

Leave a Reply